consultingco

Usługi

We wszystko, co robimy, wkładamy pasję i zaangażowanie. Naszym celem jest profesjonalne zaspokojenie waszych potrzeb tak, abyście mogli z sukcesem rozwijać swoją firmę.

Dlaczego outsourcing ?


 • Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz zadań, niezwiązanych bezpośrednio

   z podstawową działalnością firmy.

 • Outsourcing IT daje dostęp do najnowszych technologii, bowiem dla firm świadczących usługi outsourcingu, jest to główna forma

    działalności. Wymusza to na nich inwestycje w szkolenie pracowników oraz budowanie partnerskich relacji z producentami

    nowoczesnych rozwiązań. W firmach niezwiązanych z branżą IT wymagałoby to znacznych, nieuzasadnionych inwestycji.

  Outsourcing buduje długofalowe relacje pomiędzy partnerami, oparte na wzajemnym zaufaniu i wspólnocie interesów.

 • Outsourcing gwarantuje klientom 24-godzinną opiekę ze strony wykwalifikowanej kadry.

 • Podpisując z naszą firmą umowę zapewniacie sobie prawidłowe funkcjonowanie i rozwój systemów informatycznych.

  Firma świadcząca usługi outsourcingu IT staje się zewnętrznym działem informatyki, który nie tylko na bieżąco dba

    o infrastrukturę informatyczną klienta, ale również świadczy usługi doradcze w zakresie rozwoju i optymalnego 

    wykorzystania systemów informatycznych.

  Redukujecie koszty stałe związane z utrzymywaniem i szkoleniem wewnętrznego zespołu specjalistów IT.

 • Obniżacie nakłady na tworzenie miejsc pracy, niezbędnego sprzętu i oprogramowania, kosztów ubezpieczeń socjalnych,

    dodatkowych, specjalizowanych szkoleń pracowników IT.

 • Uniezależniacie się od wypadków losowych, chorób, urlopów działu informatycznego. Macie do dyspozycji personel

    o najwyższych kwalifikacjach przez całą dobę i przez 365 dni w roku.

 Koncentrujecie się na rozwijaniu własnego biznesu, na którym się znacie, a nie musicie rozwiązywać problemów,

     które nie są waszą domeną.